Публічна інформація ІНГО Життя

Розкриття публічної інформації

Відповідно до статті 12 та 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розкриваються відомості:

1. Небанківська фінансова установа – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО ЖИТТЯ»
Міцезнаходження та поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33
Код ЄДРПОУ: 35333145
Тел.: (044) 490-27-44, факс: (044) 490-27-48, E-mail: office@ingo.ua
Товариство включено, як небанківська фінансова установа, до Державного реєстру фінансових установ. Даний реєстр знаходиться за адресою: https://kis.bank.gov.ua/

2. Інформація щодо власника істотної участі: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО», реєстраційний номер 16285620, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33, володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 99,99%. Ідентифікація Акціонерів здійснюється на підставі виписки з рахунку в цінних паперах складеного депозитарною установою або реєстру власників іменних цінних паперах складеного професійним учасником депозитарної системи України відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

Про фізичну особу, яка здійснює контроль за юридичною особою власником істотної участі: Ярославський Олександр Владиленович (громадянин України, 05.12.1959 р.н., адреса реєстрації: 62820, Харківська область, Печенізьский р-н, с. Мартове, вул. Петра Василенка, буд. 23, ІПН 21888808416) опосередковано володіє часткою 99,99% статутного капіталу.

3. Фінансова послуга щодо страхування життя, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законодавством України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

АТ «СК «ІНГО ЖИТТЯ» надає послуги у сфері страхування життя. Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

4. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. АТ «СК «ІНГО ЖИТТЯ» не надає інші фінансові послуги, крім страхування життя.

5. Порядок сплати податків і зборів щодо фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, виплата викупної суми при достроковому припиненні дії договору страхування життя, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм ПКУ.

6. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги (договору страхування життя).
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума. Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування життя.

7. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок позасудового врегулювання скарг та спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.
Під час надання послуг зі страхування АТ «СК «ІНГО ЖИТТЯ» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом Товариства.
Усі скарги та спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів та проведення офіційного листування, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

8. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: https://bank.gov.ua/
Телефон: 0 800 505 240
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Департамент захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70
E-mail: info@dpss.gov.ua
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
Тел. / факс: (044) 486-54-86, (044) 486-40-27
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua

Фінансова звітність
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Фінансова звітність
Спеціалізована звітність
2022 2021 2020 2019
Спеціалізована звітність
Заказать обратный звонок

Спасибо. %ERR%
Очень скоро мы перезвоним Вам
на номер %phone%