Публічна інформація ІНГО Життя

Відповідно до частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» АТ «СК «ІНГО Життя» розкриває відомості про власників істотної участі: АТ СК «ІНГО Україна», код ЄДРПОУ 16285602, мiсцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, володіє часткою Статутного капіталу в розмірі 99,99%. Iдентифiкацiя акцiонера Емiтента здiйснена на пiдставi виписки з облiкового реєстру рахункiв власникiв у зберiгача цiнних паперiв.

Заказать обратный звонок

Спасибо. %ERR%
Очень скоро мы перезвоним Вам
на номер %phone%