Про компанію

Для людей та компаній
0:00 / 0:00
Понад 25 років практик з компенсацій збитків наших клієнтів
Понад 25 років персональної підготовки та розвитку фахівців
Понад 25 років соціально відповідального ведення бізнесу
Понад 25 років досвіду роботи з міжнародними партнерами

Офіційна інформація

Спеціалізована звітність - Ліцензії - Юридична інформація - Річні звіти

Офіційна інформація

Акціонери

- DCH - Місія та цінності - Соціальні інвестиції - Власник

Акціонери

Медіа

- Новини компанії - Новини страхового ринку - Експертна думка - Блог - Відео

Медіа

Кар'єра

Вакансії - HR - Вимоги до кандидатів - Приєднатися до команди

Кар'єра

Медичний центр ІНГО

- Про медичний центр - особливості МЦ - Контакти

Медичний центр ІНГО

ІНГО Життя

Про компанію ІНГО Життя - Особливості страхування життя - Контакти

ІНГО Життя

Керівництво


Склад Наглядової ради
АТ «СК «ІНГО»:
  • Голова Наглядової ради - Болховітінов Олексій Семенович
  • Мейзнер Яцек Якуб
  • Фоменко Андрій Васильович
  • Чорний Олександр Володимирович
  • Лисицький Артем Геннадійович
  • Зосімов Олексій Іванович
річні звіти
2021 2020 2019 2018 2017 2016
річні звіти

український капітал

млн доларів -
найбільша виплата
за збиток на
одному об'єкті

тисяч
договорів
страхування

Досягнення

Понад 25 років практик з компенсацій збитків наших клієнтів

За час своєї діяльності INGO відшкодувала збитки фізичних осіб на суму понад 1,5 млрд грн. Компанія здійснила чи не найбільшу на ринку України страхову виплату за збиток на одному об'єкті – 42 млн доларів США. За пошкоджені автомобілі сплачено понад 1 987 млн грн. З 2006 року для лікування своїх клієнтів за договорами добровільного медичного страхування відшкодовано понад 827 млн грн.

Публічна інформація

Відповідно до статті 12 та 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розкриваються відомості:

1. Небанківська фінансова установа - АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»
Місце розташування та поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33
Код ЄДРПОУ: 16285602
Тел.: (044) 490-27-44, факс: (044) 490-27-48, E-mail: office@ingo.ua
Товариство включено, як небанківська фінансова установа, до Державного реєстру фінансових установ. Даний реєстр знаходиться за адресою: kis.bank.gov.ua

2. Інформація щодо власника істотної участі: LOVINGTON HOLDINGS LIMITED (ЛОВІНГТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер НЕ 361118, місцезнаходження: ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, м. Нікосія, Республіка Кіпр, володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 99,99%. Ідентифікація Акціонерів здійснюється на підставі виписки з рахунку в цінних паперах складеного депозитарною установою або реєстру власників іменних цінних паперах складеного професійним учасником депозитарної системи України відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

Про фізичну особу, яка здійснює контроль за юридичною особою власником істотної участі: Ярославський Олександр Владиленович (громадянин України, 05.12.1959 р.н., адреса реєстрації: 62820, Харківська область, Печенізьский р-н, с. Мартове, вул. Петра Василенка, буд. 23, ІПН 21888808416) опосередковано володіє часткою 99,99% статутного капіталу».

3. Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законодавством України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

АТ «СК «ІНГО» надає послуги у сфері страхування. Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

4. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. АТ «СК «ІНГО» не надає інші фінансові послуги, крім страхування.

5. Порядок сплати податків і зборів щодо фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм ПКУ.

6. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги (договору страхування).
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

7. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок позасудового врегулювання скарг та спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.
Під час надання послуг зі страхування АТ «СК «ІНГО» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом Товариства.
Усі скарги та спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів та проведення офіційного листування, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

8. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: bank.gov.ua
Телефон: 0 800 505 240
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Департамент захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70
E-mail: info@dpss.gov.ua
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
Тел. / факс: (044) 486-54-86, (044) 486-40-27
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua

Умови страхування

Заказать обратный звонок

Спасибо. %ERR%
Очень скоро мы перезвоним Вам
на номер %phone%