Публічна та фінансова інформація

Загальні відомості
Загальні відомості
Повне найменування (Єдиний державний реєстр)
Повне найменування Товариства: українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО"; англійською мовою - JOIN-STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "INGO". Скорочене найменування Товариства: українською мовою - АТ "СК "ІНГО"; англійською мовою - JSIC "INGO".
Комерційне (фірмове) найменування
Комерційне найменування Товариства: українською мовою - АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО"; англійською мовою - JOIN-STOCK INSURANCE COMPANY "INGO". Скорочене комерційне найменування Товариства: українською мовою - АСК "ІНГО"; англійською мовою - JSIC "INGO".
Розкриття інформації для клієнтів відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»
Відомості про місцезнаходження
Місцезнаходження та поштова адреса Товариства: Україна, 01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.33
Включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ
Ліцензії
Ліцензії
Перелік ліцензій на здійснення діяльності із страхування (пряме страхування та вхідне перестрахування) відповідно до Витягу з Державного реєстру фінансових установ від 26.04.2024 року, повідомлення # 27-0024/32802
Архів (Ліцензії з добровільних видів страхування)
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).pdfДобровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного).pdfДобровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу).pdfДобровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).pdfДобровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).pdfДобровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).pdfДобровільне страхування повітряного транспорту.pdfДобровільне страхування від нещасних випадків.pdfДобровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).pdfДобровільне страхування відповідальності перед третіми особами.pdfДобровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.pdfДобровільне страхування медичних витрат.pdfДобровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).pdfДобровільне страхування залізничного транспорту.pdfДобровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).pdfДобровільне страхування здоров'я на випадок хвороби.pdfДобровільне страхування фінансових ризиків.pdfДобровільне страхування сільськогосподарської продукції.pdf
Архів (Ліцензії з обов'язкових видів страхування)
Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).pdfОбов'язкове страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування .pdfОбов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації.pdfОбов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.pdfОбов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.pdfОбов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ».pdfОбов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.pdfОбов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки.pdfОбов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.pdfДобровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.pdfДобровільне страхування виданих гарантій (поручительств) і прийнятих гарантій.pdf
Інформація про відокремлені структурні підрозділи та страхових посередників
Інформація про відокремлені структурні підрозділи та страхових посередників
Перелік відокремлених структурних підрозділів
Перелік страхових посередників
Персональний склад органів управління
Персональний склад органів управління
Наглядова рада
Голова Наглядової ради – Болховітінов Олексій Семенович Член Наглядової ради – Мейзнер Яцек Якуб Член Наглядової ради – Фоменко Андрій Васильович Член Наглядової ради – Лисицький Артем Геннадійович Член Наглядової ради – Зосімов Олексій Іванович
Правління
Голова правління – Гордієнко Ігор Миколайович Член правління – Колісецька Людмила Олександрівна Член правління – Шевченко Віктор Васильович Член правління – Мацак Олександр Миколайович Член правління – Воробйов Микола Олексійович
Структура власності
Структура власності
Структура власності
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Особлива інформація
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 25.04.2024.zipВідомості про рішення емітента про припинення відокремленого підрозділу 14.02.2024.zipОсоблива інформація 28.12.2023 (зміна складу посадових осіб).zipОсоблива інформація 05.09.2023.zipОсоблива інформація 29.06.2023.zipОсоблива інформація 11.05.2023 (зміна складу посадових осіб).zipОсоблива інформація (попереднє надання згоди) 27.04.2023.zipОсоблива інформація (зміна складу посадових осіб) 27.04.2023.zipОсоблива інформація (посадові особи) 23.12.2022.pdfОсоблива інформація 27.09.2022.pdfОсоблива інформація (посадові особи) 27.09.2022.pdfОсоблива інформація (попереднє надання згоди) 29.04.2021.zipОсоблива інформація 16.11.2020.pdfОсоблива інформація 16285602_16.10.2020.pdfПовідомлення про інформацію 16285602_19.03.2020.pdfОсоблива інформація емітента 12.12.2018.pdfОсоблива інформація емітента 02.05.2018.pdfОсоблива інформація емітента 12.12.2017.pdfПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента 1.pdfПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента 2.pdf
Інша інформація
Рішення органів управління. Протокол загальних зборів акціонерів №72.pdfРішення органів управління. Протокол загальних зборів акціонерів №71.PDFПовідомлення про проведення Загальних зборів 19.12.2022.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 13.12.2022.pdfДистанційні загальні збори акціоненерів.zipПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 07.11.2022.pdfПовідомлення про проведення Загальних зборів 27.09.2022.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 21.09.2022.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 26.08.2022.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 29.03.2021.pdfПовідомлення про проведення Загальних зборів 29.03.2021.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 10.11.2020 .pdfПовідомлення про проведення Загальних зборів 16.10.2020.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 16.10.2020.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 12.10.2020.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 16.09.2020 .pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариства станом на 17.03.2020.pdfПовідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів від 24.02.2020.pdfПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.02.2020.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариства станом на 17.02.20 .pdfПовідомленння про загальну кількість акцій 04.12.2019.pdfПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.11.2019.pdfПовідомлення про проведення Загальних зборів 25.04.2019.pdfПовідомлення акціонерів стосовно акцій Товариста станом на 25.03.2019.pdfПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 12.12.2018.pdfПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.03.2018.pdfПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 11.09.2017.pdfПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 13.04.2017.pdf
Основна річна фінансова звітність
Основна річна фінансова звітність
2021
Баланс .pdfЗвіт про фінансові результати.pdfЗвіт про рух грошових коштів.pdfЗвіт про власний капітал.pdfЗвіт про доходи та витрати.pdfЗвіт про управління АТ "СК "ІНГО".pdfЗвіт про корпоративне управління.pdfЗвіт керівництва (звіт про управління).pdfЗвіт незалежного аудитора з надання впевненості 2021.pdfЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 2021.pdfЗвіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності 2021.pdfПримітки до річної фінансової звітності.pdfПоказники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя та з видів обов'язкового страхування.pdfПоказники діяльності з видів обов'язкового страхування.pdfПояснення щодо операцій перестрахування.pdfУмови забезпечення платоспроможності страховика.pdfЗвіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика.pdfПояснювальна записка до звітності страховика.pdf
2020
Баланс.pdfЗвіт про фінансові результати.pdfЗвіт про рух грошових коштів.pdfЗвіт про власний капітал.pdfЗвіт про доходи та витрати.pdfЗвіт про управління АТ "СК "ІНГО".pdfЗвіт керівництва.pdfЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 2020 для НКЦПФР.pdfЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 2020 для НБУ.pdfЗвіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності 2020 для НКЦПФР.pdfЗвіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності 2020 для НБУ.pdfПримітки до річної фінансової звітності.pdfПоказники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя та з видів обов'язкового страхування.pdfПоказники діяльності з видів обов'язкового страхування.pdfПояснення щодо операцій перестрахування.pdfУмови забезпечення платоспроможності страховика.pdfЗвіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика.pdfПояснювальна записка до звітності страховика.pdf
Реєстр втрачених бланків
Реєстр втрачених бланків
Реєстр втрачених бланків
Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство (застосування процедури санації, відкриття процедури санації)
Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство (застосування процедури санації, відкриття процедури санації)
Відомості про початок процедури ліквідації
Відомості про початок процедури ліквідації