Об'єкти страхування
Майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з його обов'язком у передбаченому порядку відшкодувати шкоду заподіяну майну, життю або здоров'ю Третіх осіб, яка була викликана недоліками реалізованої / виготовленої Страхувальником продукції, або наданням Страхувальником недостовірної або недостатньої інформації про продукцію.
Страхові ризики
  1. Страховим випадком є ​​подія, яка відбулася внаслідок недбалості, помилки або недогляду при здійсненні Застрахованої діяльності, яка згодом призвела до ненавмисного заподіяння шкоди майну або життю чи здоров'ю третіх осіб, у результаті використання виготовленого (проданого) дефектного продукту або виконаних робіт внаслідок:
  2. невідповідності товару (робіт, послуг) якості, яка відповідає договору, зразком, опису, сертифікату або іншому стандарту якості;
  3. порушення терміну служби, терміну придатності товару (роботи), а також гарантійного терміну на товар (роботу);
  4. порушення безпеки товару при звичайних умовах його використання (зберігання, транспортування та утилізації) або робіт (послуг) за звичайних умов їх виконання;
  5. невірного інформування про товари (роботи, послуги).
Довідка
  • Ліміт відповідальності за окремим страховим випадком і в цілому за весь період страхування встановлюється за згодою Сторін.