Об'єкт страхування
Страхуванню підлягає відповідальність транспортно-експедиторських компаній перед замовником перевезення / власником вантажу за неналежне виконання своїх зобов'язань за договором про надання транспортно-експедиторських послуг та відповідальність перед третіми особами. Вантаж може транспортуватися по території України та інших держав з використанням автомобільного, залізничного, морського і авіаційного транспорту.
Страхові ризики
  1. втрата, загибель, пошкодження, недостача експедованого вантажу
  2. несвоєчасна доставка експедованого вантажу
  3. штрафні санкції, передбачені договором про надання транспортно-експедиторських послуг
  4. вимоги замовника перевезення по відшкодуванню митних платежів, податків, платежів по перевезення
  5. заподіяння шкоди експедованим вантажем майну, життю і здоров'ю третіх осіб
  6. витрати з порятунку вантажу, зменшенню збитку і встановленню його розміру
Довідка
  • Договір страхування АСК "ІНГО Україна" забезпечує страхове покриття не тільки за власні помилки та упущення експедитора, а й за дії його субпідрядників, які залучені до перевезення. Таким чином, даний вид страхування дозволяє повністю покрити відповідальність експедитора, яку він несе відповідно до Закону України «Про транспортно-експедиційної діяльності» від 01.06.2004р. та іншими міжнародними конвенціями.