Страховий випадок в туристичному страхуванні

За кордоном від імені і за дорученням ІНГО ваші інтереси захищають дві міжнародні асистуючі компанії «Ensuria Assistance» та «Савітар Україна» (далі - сервісна служба).

У разі настання випадку, що має ознаки страхового, зверніться до сервісної служби, вказаної у договорі, в будь-який час доби за телефонами:

ТОВ «Еншурія Оперейшнз Україна»

ni-clipboard-list-check.svgЄДРПОУ 43812574

Напишіть на e-mail
Напишіть у чати

ТОВ «Савітар Україна»

ni-clipboard-list-check.svgЄДРПОУ 45071841

Напишіть на e-mail
Напишіть або зателефонуйте у месенджери*

*Дзвінки та повідомлення тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора.

1. Інструкція, як діяти у разі настання страхового випадку

Для організації медичної допомоги за кордоном
 1. Зверніться до цілодобового контакт-центру сервісної служби в зручний для вас спосіб:

«Ensuria Assistance»

Напишіть на e-mail
Напишіть у чати

«Савітар Україна»

Напишіть на e-mail
Напишіть або зателефонуйте у месенджери*

*Дзвінки та повідомлення тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора.

2. Під час звернення повідомте, будь ласка, наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я та по-батькові застрахованого
 • дата народження застрахованої особи;
 • назва страхової компанії, номер страхового поліса, період його дії;
 • опис проблеми обставини, скарги, характер необхідної медичної або іншої допомоги;
 • контактні телефони (мобільні та стаціонарні);
 • точне місцезнаходження - назва готелю, адреса, номер кімнати.

Важливо

Будь ласка, чітко виконуйте рекомендації контакт-центру. Це дозволить нам краще організувати якісну та своєчасну допомогу для застрахованої особи.

2. Документи, необхідні для страхового відшкодування (якщо вам узгодили самостійне звернення до лікаря)

Якщо у вас немає можливості зв'язатися з контакт-центром або ситуація вимагає негайного прийняття рішення для екстреної медичної допомоги, ви можете самостійно оплатити лікування. При цьому обов'язково отримайте і збережіть всі документи, що підтверджують факт надання такої допомоги та суму понесених вами витрат. Обов’язково протягом 24 годин зареєструйте випадок в контакт-центрі, тоді СК «ІНГО» відшкодує  всі документально підтверджені витрати після вашого повернення з подорожі.

Для отримання відшкодування, підготуйте необхідний перелік документів, який наведений нижче.

Заява на виплату
Необхідні документи для отримання відшкодування (загальні)
 1. копія паспорта громадянина України;
 2. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податку;
 3. копія закордонного паспорта з відміткою прикордонних служб про перетин кордону;
 4. заява на відшкодування понесених витрат із зазначенням дати і номера звернення до Контакт-центр, якщо таке мало місце;
 5. копія договору страхування / поліса / картки застрахованої особи.
Документи, необхідні при настанні страхової події за медичними видатками

До страхової компанії потрібно надати:

 • оригінали рахунків на бланках медичних установ із зазначенням імені пацієнта, дати звернення, діагнозу і переліку медичних послуг;
 • чеки, що підтверджують факт оплати рахунку;
 • рецепти на медикаменти, призначені лікарем, з товарними і касовими чеками;
 • оплачені рахунки за дзвінки в сервісний центр із зазначенням дати дзвінка, номерів абонентів і тривалості розмови;
 • документи, що підтверджують витрати на посмертну репатріацію.
Документи, необхідні в разі смерті, тимчасової втрати працездатності, отриманні інвалідності
 • довідку з медичного закладу (травмпункту) про первинне звернення по медичну допомогу;
 • історію хвороби (якщо лікування надавалося в умовах стаціонару);
 • амбулаторну карту (якщо допомога надавалася амбулаторно);
 • виписку з МСЕК (медико-соціальної експертизи) щодо призначення групи інвалідності (для неповнолітніх застрахованих осіб - оригінал або копію висновку ЛКК (лікарсько-консультаційної комісії) про встановлення інвалідності);
 • оригінал довідки про відсутність (наявність) у крові застрахованої особи речовин токсичного, наркотичного походження і / або алкоголю на момент настання страхового випадку.

У разі смерті застрахованої особи Вигодонабувач (спадкоємець) додатково надає:

 • нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть застрахованої особи;
 • копію свідоцтва про право на спадщину, в яке включена страхова виплата за умови, якщо страхувальник за погодженням із застрахованою особою не призначив вигодонабувача.
Документи, необхідні в разі нанесення шкоди майну, життю і здоров'ю третіх осіб

До страхової компанії потрібно надати:

 • копію або оригінал майнової претензії від третіх осіб, яким завдано збитків в результаті дій або бездіяльності Застрахованої особи;
 • копію або оригінал рішення суду та матеріалів справи за позовом третьої особи.

У разі нанесення шкоди здоров'ю третіх осіб додатково потрібно надати:

 • документи лікувально-профілактичних підприємств, що підтверджують факт заподіяння шкоди життю та здоров'ю третіх осіб;
 • виписку з історії хвороби третьої особи, хвороба якого стала наслідком страхового випадку;
 • документи, що підтверджують ступінь шкоди, яка завдана третій особі, а саме свідоцтво про смерть, довідка МСЕК про інвалідність, лист непрацездатності;
 • оригінал довідки про відсутність (наявність) у крові Застрахованої особи речовин токсичного, наркотичного походження і алкоголю на момент настання страхового випадку.

У разі виконання рішення про адміністративне видворення застрахованої особи за межі України потрібно надати:

 • оригінал або нотаріально завірена копія рішення суду про видворення за межі України;
 • оригінали та завірені копії проїзних документів (квитків) або оригінали та завірені копії оплачених рахунків за проїзні документи.
Документи, необхідні в разі повної загибелі або часткового пошкодження, крадіжки чи пропажі багажу

До страхової компанії потрібно надати:

 • документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (акти експертизи, аварійні сертифікати, заява страхувальника в органи внутрішніх справ або аналогічні органи з відміткою про прийняття заяви, довідка про порушення кримінальної справи (в разі крадіжки, протиправних дій третіх осіб, довідка ДАІ / поліції з відміткою , що в результаті ДТП мало місце пошкодження багажу);
 • рахунки на ремонт або відновлення багажу;
 • чеки, квитанції, іншу технічну документацію щодо вартості пошкоджених або втрачених речей, в тому числі висновки Торгово-промислової палати про вартість аналога або документи від фірми - постачальника. У разі відсутності останніх, страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
Документи, необхідні в разі вимушеного скасування поїздки

До страхової компанії необхідно надати:

 • оригінал договору щодо надання туристичних послуг, а також документи, що підтверджують оплату поїздки (квитанцію прибуткового касового ордера і / або касовий чек тощо);
 • документи, що підтверджують повернення туроператором застрахованій особі частини суми грошових коштів на підставі договору про надання туристичних послуг (калькуляція повернення і видатковий касовий ордер);
 • документи, що підтверджують збитки застрахованої особи, понесені в результаті застосованих штрафних санкцій, встановлених за скасування поїздки в договорі про надання туристичних послуг;
 • документи транспортної компанії, консульства, готелю та інших організацій, послугами яких застрахована особа скористалася або могла скористатися для організації поїздки за кордон, що підтверджують наявність реальних збитків туроператора, які він не може відшкодувати застрахованій особі відповідно до умов цих договорів з транспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядниками і субпідрядниками, які надають туристичні та супутні послуги, згідно договору про надання туристичних послуг;

Документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:

 • в разі неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті застрахованої особи або його близьких родичів - довідка медичної установи (стаціонару), нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок застрахованої особи та близького родича;
 • в разі неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить застрахованій особі - протоколи відповідних адміністративних служб, що підтверджують факт нанесення відповідного шкоди;
 • в разі неможливості здійснити поїздку внаслідок розгляду судового заборони - завірена суддею порядок і / або постанову суду;
 • в разі неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику до військомату - повістка, завірена у військкоматі;
 • в разі відмови в отриманні дозволу на перетин кордону іноземної держави - офіційний письмову відмову консульської служби з фіксацією дати і оригінал закордонного паспорта зі штампом про відмову у видачі дозволу

3. Терміни подачі документів

Перераховані оригінали документів необхідно надати якомога швидко, але не пізніше  15 (п'ятнадцяти) днів з дати повернення страхувальника або  застрахованої особи до місця постійного проживання з поїздки, під час якої стався страховий випадок, за адресою:

 • 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 1-й поверх АТ СК «ІНГО» відділу врегулювання збитків зі страхування подорожуючих.
 • Щодо питань стосовно збору документів на відшкодування, розгляду заяви, здійснення виплати можна звернутися в пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45 за телефоном (044 490 27 46) (внутр.1155).
 • Рішення щодо страхової виплати приймається протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання страховиком всіх необхідних та належним чином оформлених документів.
 • Страхова виплата здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту прийняття рішення про здійснення страхової виплати у безготівковій формі.

4. Що не варто робити?

 • Ігнорувати необхідність зв’язатися з контакт-центром
 • Звертатися до лікувальних закладів без узгодження з контакт-центром, якщо є така можливість
 • Сплачувати медичні послуги самостійно, не сповістивши контакт-центр
Часті питання
В цьому розділі ми зібрали питання, що виникають у клієнтів найчастіше. Якщо ви не знайшли інформацію, яка вас цікавить, будь ласка, скористайтесь формою зворотного зв’язку. 
Часті питання

Що вважається страховим випадком в медичному страхуванні?

Страховим випадком є раптове погіршення стану здоров’я, гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, травми, отруєння, опіки та інші наслідки нещасних випадків

До яких країн можна подорожувати з полісом ІНГО?

Ми можемо забезпечити вам страховий захист різного масштабу. Це може бути поїздка до окремої країни або тривала подорож до певного регіону (наприклад, країни Шенгенської зони). У разі необхідності ІНГО оформлює поліси навіть з покриттям “Весь світ”. Виключенням є росія та білорусь, території яких вилучені зі страхового покриття після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Що таке страхова сума або ліміт страхового покриття?

Страхова сума в медичному страхуванні - це сума, в межах якої страхова компанія сплачує витрати застрахованої особи на медичні послуги, передбачені програмою страхування.

Що буде, якщо витрати на медичні послуги застрахованої особи перевищать страхову суму? Хто їх повинен сплачувати?

Якщо в процесі обслуговування застрахована особа вичерпає ліміт страхового покриття, то дія страхової програми припиняється, отже решту несплаченої суми за медичні послуги пацієнт доплачує самостійно. Тому, будь ласка, зважливо обирайте розмір страхової суми при оформленні полісу.

Чи важливо для страхової компанії знати мету моєї поїздки за кордон?

Так, це важливо знати саме в момент страхування. Адже від характеру поїздки залежить рівень ризику, який враховується при формуванні вартості полісу. Подорожі, що мають ознаку високого ризику, мають більше покриття і оцінюються за іншими тарифами. Наприклад, якщо у вашому полісі не буде врахований той факт, що під час поїздки ви займатиметеся екстремальними видами спорту, страхова компанія не зможе організувати та сплатити медичну допомогу у разі виникнення страхового випадку.

Що таке екстремальні види спорту?

Екстремальними вважаються види спорту та активності, що пов’язані з підвищеним рівнем небезпеки для людини.

Наприклад, все, що пов’язано з гірським туризмом (трекінг) на висоті від 2 000 до 4 500 метрів. Також йдеться про альпінізм, маунтинбайк, спелеотуризм.

Водними видами відпочинку, такими як: дайвінг (підводне плавання) на глибині до 15 метрів, сплав річками (в т.ч. рафтинг, каякінг, сплав на катамаранах тощо), спортивні стрибки у воду

Полювання, риболовля у важкодоступних та віддалених місцевостях, поїздки на джипах, квадрациклах, мотоциклах та іншому транспорті поза дорогами загального користування

Стрибки з висоти, в т.ч. з парашутом, роупджампінг, польоти з використанням безмоторних засобів, польоти у якості пілота

Участь у перегонах на транспортних засобах або тваринах (в т.ч. авто-мото-раллі та дрифт)