Об'єкт страхування
І. Умовно-постійні витрати Страхувальника (не залежать від обороту компанії) - заробітна плата робітників і службовців з нарахуваннями (платежі органам соціального страхування і т.п.); - плата за оренду приміщень, обладнання чи іншого орендованого майна; - відсотки по кредитам або іншим залученим коштам, якщо ці кошти залучалися для інвестицій у господарській діяльності; - податки і збори, що підлягають оплаті незалежно від обороту і результатів господарської діяльності; - амортизаційні відрахування; - інші види умовно-постійних витрат за погодженням Сторін
II. Недоотриманий середній прибуток Страхувальника Прибуток, який би Страхувальник отримав за період перерви в господарській діяльності, якщо господарська діяльність Страхувальника не була перервана у зв'язку з настанням матеріального збитку.
Страхові ризики
  1. Страхуванням можуть бути покрити ризики припинення (призупинення) комерційної діяльності підприємства в результаті загибелі, пошкодження та / або втрати застрахованого майна.