АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО ЖИТТЯ»,    відповідно до пункту 5.2. Порядку Проведення конкурсу з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов`язкового аудиту  фінансової звітності Товариства  затвердженого рішенням  Наглядової Ради  №4  від 26.12.2018 р.  оприлюднює інформацію щодо:

  • допуску  учасників:
  1. ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ Юкрейн»  ЄДРПОУ 23731031; 
  2. Аудиторська фірма «ТОВ «Конслтінг ЛТД» ЄДРПОУ  19029087

до участі у проведенні конкурсу  з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за  9 місяців 2020 року, річну -2020 рік. 

  • відмови  в участі у конкурсі та відхилення пропозиція   Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НВ Консалтинг»  ЄДРПОУ 42012144,  відповідно ст. 29  ЗУ  «Про аудит фінансової звітності  та аудиторську діяльність».