АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО» оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту річну за 2023 рік та регуляторної.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, аудиторської перевірки даних звітності, встановленої Національним банком України (регуляторної), та консолідованої фінансової звітності за 2023 рік тощо, з метою висловлення аудитором думки про її відповідність в усіх суттєвих аспектах, вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності в тому числі МСФЗ 17 та положень (стандартів) бухгалтерського обліку, законів України (в тому числі, але не виключно немодифікованої думки), підтвердження та надання впевненості суттєвих аспектів.

З метою детального ознайомлення з процесом і умовами проведення конкурсу Ви можете звернутися за наступними документами: