Комерційні ризики
неплатоспроможність (банкрутство) контрагента, внаслідок чого він не сплатив або не може більше оплачувати товари (роботи, послуги), що є предметом контракту, укладеного страхувальником з контрагентом;
непогашення наданого контрагенту комерційного (торгового) кредиту після закінчення передбаченого договором періоду очікування (тривале прострочення платежу);
неплатоспроможність гаранта або поручителя, якщо зобов'язання контрагента забезпечені банківською гарантією або порукою.
Політичні ризики
  1. дії державних органів країни іноземного контрагента, які не допускають виконання застрахованого зовнішньоекономічного контракту;
  2. неконвертуємість валюти іноземного контрагента у валюту зовнішньоекономічного контракту;
  3. війна, громадянська війна, революція, повстання в країні іноземного контрагента.
Довідка
  • Перед укладенням договору страхування всі заявлені на страхування Контрагенти проходять кредитну перевірку на предмет платоспроможності. На підставі такої перевірки встановлюється кредитний ліміт (максимальний розмір допустимої поточної заборгованості майбутнього покупця) і максимальний період допустимої розстрочки платежу.