Структура зборів:

  • Транспортне страхування – понад 167 млн грн.
  • Особисте страхування – понад 145,3 млн грн.
  • Комплексне страхування (майно та відповідальність) – понад 69,9 млн грн
  • Спеціальні лінії – понад 26,7 млн грн.
  • Інші види – понад 1,1 млн грн.

Компанія дотримується нормативів і критеріїв щодо ліквідності, достатності капіталу, якості активів та ризиковості операцій. Вартість чистих активів станом на 31.03.2020 р. становить 668 094 тис. грн. Перевищення чистих активів над розміром статутного капіталу відповідає вимогам законодавства та складає 362 551 тис. грн. Фактичний запас платоспроможності складає 626 087 тис. грн, що перевищує нормативний на 371 599 тис. грн.

За своїми зобов’язаннями перед клієнтами за 3 міс.2020 року «Страхова компанія «ІНГО» виплатила понад 194 млн. грн (+25%) і врегулювала понад 46 500 страхових подій. Сформовані страхові резерви на 30.03.2020 складають понад 1 092 млн грн. Компанія продовжує проводити страхові відшкодування у штатному режимі.

За словами голови правління Ігоря Гордієнка, з врахуванням досвіду попередніх кризових періодів, компанія розробила кілька сценаріїв антикризового плану, відповідно до яких буде проведено оптимізацію витрат. В цілому, на даний момент операційна ефективність компанії зросла. 75 відсотків співробітників працюють віддалено, ще 25 відсотків - в офісах компанії, підтримуючи технічну інфраструктуру і критично важливі регламенти. Комунікації з клієнтами, контрагентами, партнерами підтримуються дистанційно. В такому ж режимі здійснюється робота більшості підрозділів компанії. Як результат, внутрішні проекти по cashless та paperless прискорилися і вже зараз досягнуто рівень безготівкових трансакцій та електронного документообігу, що очікувався лише наприкінці року.