7 грудня 2018 року національне рейтингове агентство IBI Rating оновило довгостроковий кредитний рейтинг АСК «ІНГО Україна» за національною рейтинговою шкалою на рівні uaAA (прогноз стабільний). У рейтинговому звіті зазначається, що інвестиційний рівень uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Прогноз кредитного рейтингу «стабільний» означає, що зміна кредитного рейтингу протягом року є малоймовірною.

 

Фактори, що обґрунтовують рівень кредитного рейтингу:

  • Сильні ринкові позиції, а також добре розвинуті канали продажів, що сприяє стабільній динаміці надходження страхових платежів
  • Прийнятні показники капіталізації та відсутність боргового навантаження
  • Збалансованість страхового портфеля
  • Висока якість та достатня диверсифікація активів, якими представлені страхові резерви
  • Суттєва частка резерву заявлених, але не виплачених збитків
  • Високі показники платоспроможності – станом на 01.10.2018 фактичний запас платоспроможності перевищував нормативний у понад 3 рази.
  • Високе значення комбінованого показника збитковості
  • Нестабільність операційного середовища, мінливість регуляторного поля, а також чутливість дохідної бази компанії до зміни ситуації в реальному секторі.