Об'єкт страхування
Відповідальність Страхувальника як власника аеропорту і (або) структур, що входять до його складу
Страхові ризики
  1. Відповідальність за заподіяння майнової шкоди третім особам
  2. Відповідальність за заподіяння шкоди життю і здоров'ю третіх осіб