About Company

About Company
0:00 / 0:00
over 25 years of loss indemnification practices for our clients
over 25 years of personal training and development of experts
over 25 years of doing business in a socially responsible manner
over 25 years of working experience of cooperation with international partners

Official information

Financial Reporting, Licenses, Legal Information, Annual Reports

Official information

Shareholders

- DCH - Mission and values - Social investment - Owner

Shareholders

Media

- Market news - Insurance market news - Expert opinion - Blog - Video

Media

Career

- Vacancies - HR - Requirements for candidates - Join the team

Career

INGO Medical Center

- About Medical Center, MC specifics – Contact details

INGO Medical Center

INGO Life

- About INGO Life - Life Insurance Specifics - Contact details

INGO Life

Management


Composition of the Supervisory Board
JSIC "INGO":
  • Chairman of the Supervisory Board - Bolkhovitinov Oleksiy Semenovych
  • Meisner Jacek Jakub
  • Chernyy Alexander Vladimirovich
  • Fomenko Andrey Vasilyevich
  • Lysytskyi Artem Gennadiyovych
  • Zosimov Oleksiy Ivanovich
Annual Reports
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Annual Reports

Ukrainian capital

$ mln -
largest indemnity
paid for the loss
on one facility

thousands
insurance
contracts

Achievements

Over 25 years of loss indemnification practices for our clients

For the period of its activity, INGO have been indemnified for the losses of individuals amounting to over UAH 1.5 bln. The company have been paid almost the largest insurance indemnity in the market for a loss on one facility, amounting to over $42 mln. UAH 1,9 bln have been paid for the damaged cars. Since 2006, we have been paid over UAH 827 mln for treatment of our clients under the health insurance contracts.

Public Information

Відповідно до статті 12 та 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розкриваються відомості:

1. Небанківська фінансова установа - АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»
Місцезнаходження та поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33
Код ЄДРПОУ: 16285602
Тел.: (044) 490-27-44, факс: (044) 490-27-48, E-mail: office@ingo.ua
Товариство включено, як небанківська фінансова установа, до Державного реєстру фінансових установ. Даний реєстр знаходиться за адресою: kis.bank.gov.ua

2. Інформація щодо власника істотної участі: LOVINGTON HOLDINGS LIMITED (ЛОВІНГТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер НЕ 361118, місцезнаходження: ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, м. Нікосія, Республіка Кіпр, володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 99,99%. Ідентифікація Акціонерів здійснюється на підставі виписки з рахунку в цінних паперах складеного депозитарною установою або реєстру власників іменних цінних паперах складеного професійним учасником депозитарної системи України відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.
Про фізичну особу, яка здійснює контроль за юридичною особою власником істотної участі: Ярославський Олександр Владиленович (громадянин України, 05.12.1959 р.н., адреса реєстрації: 62820, Харківська область, Печенізьский р-н, с. Мартове, вул. Петра Василенка, буд. 23, ІПН 21888808416) опосередковано володіє часткою 99,99% статутного капіталу».

3. Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законодавством України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
АТ «СК «ІНГО» надає послуги у сфері страхування. Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

4. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. АТ «СК «ІНГО» не надає інші фінансові послуги, крім страхування. > 5. Порядок сплати податків і зборів щодо фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм ПКУ.

6. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги (договору страхування).
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

7. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок позасудового врегулювання скарг та спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.
Під час надання послуг зі страхування АТ «СК «ІНГО» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом Товариства.
Усі скарги та спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів та проведення офіційного листування, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

8. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.
Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: https://bank.gov.ua/
Телефон: 0 800 505 240
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Департамент захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70
E-mail: info@dpss.gov.ua
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
Тел. / факс: (044) 486-54-86, (044) 486-40-27
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua

Conditions of insurance

Заказать обратный звонок

Спасибо. %ERR%
Очень скоро мы перезвоним Вам
на номер %phone%