ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Інтереси застрахованої особи за кордоном від імені та за дорученням Страхової компанії "ІНГО Україна" захищає Міжнародна компанія з аcсистансу "SavitarGroup" (далі – сервісна служба).

У разі настання випадку, що має ознаки страхового, застрахована особа (або особа, яка їїсупроводжує) повинназвернутися до сервісної служби в будь-який час доби за телефоном:

+ 38 044 599 54 04

або Viber/What’s up/SMS по номеру:

+38 067 433 7430

або Skype:

savitar044

або, за номерами, в залежності від країни перебування(мова спілкування українська, російська, англійська):

КраїнаТелефон
Австрія / Austria+ 43 1229 71 77
Болгарія / Bolgaria+ 359 2491 73 41
Греція / Greece+ 30 231 213 34 00
+ 30 211 234 00 62
Єгипет / Egypt+ 20 10 937 756 77
+ 20 10 937 759 77
+ 20 10 937 773 11
Ізраїль / Israel+ 972 3912 56 55
Італія / Italy+ 39 02 873 69 769
Іспанія / Spain+ 34 91 18 77 699
Німеччина / Germany+ 49 302 178 25 34
Польша / Poland+ 48 22 490 6999
США / USA+ 1 201 68 005 55
Таїланд / Thailand+ 66 60 00 35 129
+ 66 83 121 41 54
+ 66 85 276 91 17
Туреччина / Turkey+ 90 212 705 53 25
+ 90 212 932 70 30
Росія / Russia+ 7 495 987 17 75
Білорусь / Belarus+ 375 25 712 46 39
Кіпр / Cyprus+ 357 24 03 00 50
Китай / China+ 86 10 878 333 86
Чехія / Czech Rep+ 420 22 625 97 76

При зверненні, будь-ласка, повідомте наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я;
 • дату народження застрахованої особи;
 • назву страхової компанії, номер страхового полісу, період його дії;
 • контактні телефони – мобільні й стаціонарні;
 • точне місцезнаходження – назву готелю, адресу, номер кімнати.

Якщо застрахована особа вже перебуває в клініці - її назву, адресу, відділення.

Якщо застрахована особа не має можливості зателефонувати до сервісної служби, заявити компанії "SavitarGroup" про випадок, що має ознаки страхового, можна надіслати електронне повідомлення на e-mail: ukr@savitar-gr.com.

В ПОДАЛЬШОМУ ЗАСТРАХОВАНІЙ ОСОБІ НЕОБХІДНО ЧІТКО ДОТРИМУВАТИСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ.

Якщо у Вас немає можливості зв'язатися з Контакт-центром або ситуація вимагає негайного прийняття рішення, пов'язаного з необхідністю отримання медичної допомоги, Ви можете самостійно оплатити лікування. При цьому обов'язково візьміть і збережіть всі документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та суму понесених Вами витрат. АСК «ІНГО Україна» відшкодує Вам усі документально підтверджені витрати після Вашого повернення з подорожі.

Необхідні документи для отримання відшкодування (загальні):

 • копія паспорта громадянина України;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податку;
 • копія закордонного паспорта з відміткою прикордонних служб про перетин кордону;
 • заява на відшкодування понесених витрат із зазначенням дати і номера звернення до Контакт-центру, якщо таке мало місце.
 • копію договору страхування/поліса/картки Застрахованої особи;

Вам треба надати наступні документи:

 • оригінали рахунків на бланках медичних установ із зазначенням імені пацієнта, дати звернення, діагнозу і переліку медичних послуг;
 • чеки, що підтверджують факт оплати рахунку;
 • рецепти на медикаменти, призначені лікарем, з товарними і касовими чеками;
 • оплачені рахунки за дзвінки в сервісний центр із зазначенням дати дзвінка, номерів абонентів і тривалості розмови;
 • документи, що підтверджують витрати на посмертну репатріацію.

Вам треба надати наступні документи:

 • довідку з медичної установи (травмпункту) про первинне звернення за медичною допомогою;
 • історію хвороби (якщо лікування надавалося в умовах стаціонару);
 • амбулаторну карту (якщо допомога надавалася амбулаторно);
 • виписка з МСЕК (медико-соціальної експертизи) про призначення групи інвалідності (для неповнолітніх Застрахованих осіб – оригінал або копію ВКК про встановлення інвалідності);
 • оригінал довідки про відсутність (наявність) у крові Застрахованої особи речовин токсичного, наркотичного походження та/або алкоголю на момент настання страхового випадку;
 • додатково, у разі смерті Застрахованої особи, Вигодонабувач (спадкоємець) надає:
  • нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
  • копію свідоцтва про право на спадщину, в яке включена страхова виплата за умови, якщо Страхувальник за погодженням із Застрахованою особою не призначив Вигодонабувача.

Вам треба надати наступні документи:

 • копію або оригінал майнової претензії від третіх осіб, яким завдано збитків у результаті дій або бездіяльності Застрахованої особи;
 • копію або оригінал рішення суду та матеріалів справи за позовом третьої особи;
 • додатково, в разі нанесення шкоди здоров'ю третіх осіб:
  • документи лікувально-профілактичних підприємств, що підтверджують факт заподіяння шкоди життю та здоров'ю третіх осіб;
  • виписку з історії хвороби третьої особи, хвороба якого стала наслідком страхового випадку;
  • документи, що підтверджують ступінь збитку, який завдано третій особі, а саме свідоцтво про смерть, довідка МСЕК про інвалідність, лист непрацездатності;
  • оригінал довідки про відсутність (наявність) у крові Застрахованої особи речовин токсичного, наркотичного походження та алкоголю на момент настання страхового випадку.
 • додатково, у разі виконання рішення про адміністративне видворення Застрахованої особи за межі України:
  • оригінал або нотаріально завірена копія рішення суду про видворення за межі України;
  • оригінали та завірені копії проїзних документів (квитків) або оригінали та завірені копії оплачених рахунків за проїзні документи.

Вам треба надати наступні документи:

 • документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (акти експертизи, аварійні сертифікати, заява Страхувальника в органи внутрішніх справ або аналогічні органи з відміткою про прийняття заяви, довідка про порушення кримінальної справи (у випадку крадіжки, протиправних дій третіх осіб, довідка ДАІ/поліції з відміткою, що в результаті ДТП мало місце пошкодження багажу);
 • рахунки на ремонт або відновлення багажу;
 • чеки, квитанції, іншу технічну документацію по вартості пошкоджених або втрачених речей, в тому числі висновки Торгово-промислової палати щодо вартості аналога або документи від фірми-постачальника. У разі відсутності останніх, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

Вам треба надати наступні документи:

 • оригінал договору з надання туристичних послуг, а також документи, що підтверджують оплату поїздки (квитанцію прибуткового касового ордера та/або касовий чек тощо);
 • документи, що підтверджують повернення туроператором Застрахованій особі частини суми грошових коштів на підставі договору про надання туристичних послуг (калькуляція повернення і видатковий касовий ордер);
 • документи, що підтверджують збитки Застрахованої особи, понесені в результаті застосованих штрафних санкцій, встановлених за скасування поїздки в договорі про надання туристичних послуг;
 • документи транспортної компанії, консульства, готелю та інших організацій, послугами яких Застрахована особа скористалася або могла скористатися для організації поїздки за кордон, що підтверджують наявність реальних збитків туроператора, які він не може відшкодувати Застрахованій особі відповідно до умов цих договорів з транспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядниками та субпідрядниками, які надають туристичні та супутні послуги, згідно договору про надання туристичних послуг;
 • документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті Застрахованої особи або його близьких родичів - довідка медичної установи (стаціонару), нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок Застрахованої особи та близького родича;
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить Застрахованій особі - протоколи відповідних адміністративних служб, що підтверджують факт нанесення відповідної шкоди;
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок розгляду суднової заборони – завірена суддею повістка та/або постанова суду;
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику в військкомат – повістка, завірена у військкоматі;
  • у разі відмови в отриманні дозволу на перетин кордону іноземної держави – офіційна письмова відмова консульської служби з фіксацією дати і оригінал закордонного паспорта зі штампом про відмову у видачі дозволу.

Заява та документи, зазначені вище, повинні бути надані в АСК «ІНГО Україна» не пізніше, ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати повернення Страхувальника/Застрахованої особи до місця постійного проживання з поїздки, під час якої стався страховий випадок.